Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

UThink Eshop Advanced

1,500.00
Το πακέτο Advanced βασίζεται στην open source WordPress πλατφόρμα σε συνδυασμό με την εφαρμογή WooCommerce. Αναλαμβάνουμε την πλήρη παραμετροποίηση του WooCommerce για τη δημιουργία ένος e-shop πλήρως προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή προβολή του e-shop σε όλους τους τύπους οθονών, mobile, tablet, laptop, desktop (Responsive Design) και την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

UThink Eshop Basic

1,500.00
Το πακέτο Basic βασίζεται στην open source WordPress πλατφόρμα σε συνδυασμό με την εφαρμογή WooCommerce. Αναλαμβάνουμε την πλήρη παραμετροποίηση του WooCommerce για τη δημιουργία ένος e-shop πλήρως προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή προβολή του e-shop σε όλους τους τύπους οθονών, mobile, tablet, laptop, desktop (Responsive Design) και την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

UThink Eshop Minimal

1,200.00
Το πακέτο Minimal βασίζεται στην open source WordPress πλατφόρμα σε συνδυασμό με την εφαρμογή WooCommerce. Αναλαμβάνουμε την πλήρη παραμετροποίηση του WooCommerce για τη δημιουργία ένος e-shop πλήρως προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή προβολή του e-shop σε όλους τους τύπους οθονών, mobile, tablet, laptop, desktop (Responsive Design) και την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

UThink Eshop Premium

4,000.00
Το πακέτο Premium βασίζεται στην open source WordPress πλατφόρμα σε συνδυασμό με την εφαρμογή WooCommerce. Αναλαμβάνουμε την πλήρη παραμετροποίηση του WooCommerce για τη δημιουργία ένος e-shop πλήρως προσαρμοσμένου στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή προβολή του e-shop σε όλους τους τύπους οθονών, mobile, tablet, laptop, desktop (Responsive Design) και την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.